Znaleziono 5 artykułów

Jan Edling

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Religijne poznanie Boga według Maxa Schelera Jan Edling s. 55-74
Czas i historia epifanem Boga w ujęciu św. Augustyna Jan Edling s. 81-104
Biblijno-patrystyczne źródła augustyńskiej koncepcji objawienia Jan Edling s. 167-177
Podstawowe założenia filozoficzne Maxa Schelera w odniesieniu do problemu poznawalności Boga Jan Edling s. 191-207
Metafizyczne poznanie Boga według Maxa Schelera Jan Edling s. 217-226