Znaleziono 3 artykuły

Elżbieta Ejankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Położenie prawne "filiae familias" i jej udział w obrocie prawno-gospodarczym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i pryncypatu : (zarys problematyki) Elżbieta Ejankowska s. 47-64
Dążenia emancypacyjne kobiet rzymskich na tle przemian politycznych i ekonomiczno-społecznych późnej republiki i pryncypatu Elżbieta Ejankowska s. 137-155
"Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu", Renata Kamińska, Warszawa 2010 : [recenzja] Elżbieta Ejankowska Renata Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 233-240