Znaleziono 6 artykułów

Grzegorz Embros

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba systemowego ujęcia człowieka w świecie zagrożonym konsumpcjonizmem Grzegorz Embros s. 57-69
Koncepcja ekorozwoju w ujęciu Stefana Kozłowskiego Grzegorz Embros s. 79-92
Role of procedures in environmental management system Grzegorz Embros s. 113-128
Instrumenty wsparcia edukacji dla zrównoważonego rozwoju Grzegorz Embros s. 157-167
Audyt zachowań jako narzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy Grzegorz Embros s. 165-179
Sprawozdanie z udziału Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki w programie "EURETHNET" - "Europejska Sieć Informatyczna - etyka w medycynie i biotechnologii" : (czerwiec-październik 2003 r.) Grzegorz Embros Bartłomiej Wesołowski s. 694-699