Znaleziono 1 artykuł

Friedrich Engel-Janosi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Österreich und der Vatikan 1846-1918", Friedrich Engel-Janosi, T. 1: "Die Pontifikate Pius IX und Leos XIII (1846-1903), Graz-Wien-Köln 1958 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Friedrich Engel-Janosi (aut. dzieła rec.) s. 629-632