Znaleziono 1 artykuł

Ingo Eser

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Die >>Volksdeutschen<< in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und realität", wyd. Jerzy Kochanowski, Maike Sach, Osnabrück 2006 : [recenzja] Ingo Eser Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) Maike Sach (aut. dzieła rec.) s. 674-677