Znaleziono 1 artykuł

Priamo Etzi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Deiparam Virginem peculiari veneratione colant" : kult maryjny w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku Priamo Etzi s. 111-133