Znaleziono 4 artykuły

Wiesław Felski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiot liryczny poezji Czesława Miłosza wobec liturgii katolickiej Wiesław Felski s. 91-102
"Ewangelia według św. Marka" w tłumaczeniu Czesława Miłosza Wiesław Felski s. 125-139
Kapłan w kryzysie? : O poemacie Ksiądz Seweryn Czesława Miłosza Wiesław Felski s. 148-164
Imiona śmierci: terminologia mortualna w księdze "Metryki" brygidek lubelskich Wiesław Felski Jarosław R. Marczewski s. 195-207