Znaleziono 10 artykułów

Elżbieta Górnikowska-Zwolak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucjonalne przemiany w polskiej oświacie : przeszkody i ograniczenia Elżbieta Górnikowska-Zwolak Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 28-38
Edukacja kobiet dla demokracji Elżbieta Górnikowska-Zwolak s. 37-48
Dorobek i aktualne zainteresowania badawcze zespołu Katedry Pedagogiki Społecznej Elżbieta Górnikowska-Zwolak s. 109-116
Wspomnienie o Profesor Lucynie Frąckiewicz : Miałyśmy jechać do Grodźca... Elżbieta Górnikowska-Zwolak s. 175-178
Działalność zawodowa nauczycieli akademickich w kształceniu pedagogów : z teorii i praktyki Elżbieta Górnikowska-Zwolak s. 207-211
Laudacja na cześć Barbary Bochyńskiej – Laureatki nagrody Górnośląskiej WSP – Sapere Aude 2010 Elżbieta Górnikowska-Zwolak s. 231-235
Laudacja na cześć Susanne Stanisière Laureatki nagrody Sapere Aude 2012 Elżbieta Górnikowska-Zwolak s. 245-250
"Podręczny słownik terminów z zakresu nauk o wychowaniu - angielsko-niemiecko-polski", Renate Seebauer, Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Katowice 2001 : [recenzja] Piotr Kowolik Elżbieta Górnikowska-Zwolak (aut. dzieła rec.) Andrzej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) Renate Seebauer (aut. dzieła rec.) s. 247
Laudation pour Mme Susanne Stanisière Lauréate du prix Sapere Aude 2012 Elżbieta Górnikowska-Zwolak s. 251-255
"Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna", Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Katowice 2004 : [recenzja] Joanna Popielarczyk Elżbieta Górnikowska-Zwolak (aut. dzieła rec.) s. 312-314