Znaleziono 6 artykułów

Hanna Górska-Warsewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marketing tradycyjny, relacji i doświadczeń marek usługowych i produktowych - komunikacja z konsumentem na portalu Facebook Hanna Górska-Warsewicz Dagmara Stangierska s. 125-137
Specyfika więzi międzyorganizacyjnych w branży turystycznej na przykładzie systemu hotelowego i touroperatora : studium przypadku Hanna Górska-Warsewicz Agnieszka Maciąg s. 133-146
Zachowania konsumentów wobec marek w sytuacjach kryzysowych Hanna Górska-Warsewicz s. 143-156
Rozszerzenie marki produktu żywnościowego w aspekcie zintegrowanej komunikacji marketingowej Hanna Górska-Warsewicz s. 148-155
Usługi komercyjne placówek lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w świetle badań empirycznych Hanna Górska-Warsewicz Anna Kudlińska-Chylak Olena Kulykovets s. 231-246
Tematyczne parki rozrywki w Europie i Polsce w percepcji turystów Hanna Górska-Warsewicz Olena Kulykovets Zuzanna Tchorek s. 285-295