Znaleziono 2 artykuły

Liliana Górska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funeralkultur in Danzig : vom Frühneuzeitlichen Übergang ins Jenseits Liliana Górska s. 17-31
Der „schwarze Tod” im Lichte der frühneuzeitlichen Stadtordnungen Liliana Górska s. 230-245