Znaleziono 3 artykuły

Paweł Górski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunek korelacji sił w państwach NATO - prymat geopolityki czy geoekonomiki? Paweł Górski Janusz Płaczek s. 29-50
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Paweł Górski s. 76-78
Gratulacje, wyrazy uznania, podziękowania - Rektor UM w Łodzi Paweł Górski s. 491