Znaleziono 6 artykułów

Alicja Gałązka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o motywacyjne źródła twórczości Alicja Gałązka s. 8-36
Drama : metodą twórczej edukacji Alicja Gałązka s. 54-68
Rola dramy w twórczej, przyspieszonej edukacji lingwistycznej Alicja Gałązka s. 70-86
Drama kreatywna a inteligencja emocjonalna : przykład wykorzystania wybranego modelu badań empirycznych Alicja Gałązka s. 83-104
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej na temat "Teksty i transformacje : drama, teatr i aktywne uczenie się", Cork, Irlandia, 3-7 kwietnia 1998 roku Alicja Gałązka s. 89-91
Intercultural communication through drama in the language classroom - teachers’ perspective Alicja Gałązka s. 313-323