Znaleziono 3 artykuły

Marek Gajda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie w latach 1600-1601 w świetle polskich relacji dyplomatycznych oraz relacji Izaaka Massy i Jacques’a Margereta Marek Gajda s. 124-144
Przyczynek do genezy relacji polsko-rosyjskich w I. poł. XVII w. Marek Gajda s. 129-146
List hetmana wojsk Dymitra II Samozwańca, Romana Różyńskiego, do bojarstwa i wojewodów moskiewskich – Wasyla Wasyliewicza Golicyna oraz Iwana Siemionowicza Kurakina Marek Gajda s. 203-214