Znaleziono 12 artykułów

Zenon Gajdzica

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Magdalena Bełza Zenon Gajdzica s. 9-10
Wprowadzenie Magdalena Bełza Zenon Gajdzica Dorota Prysak s. 9-11
Introduction Magdalena Bełza Zenon Gajdzica s. 11-12
Introduction Magdalena Bełza Zenon Gajdzica Dorota Prysak s. 12-14
Social policy of the local government unit as an initiator of good practices in activating the disabled Zenon Gajdzica s. 13-23
Kilka uwag na temat teorii kształcenia integracyjnego Zenon Gajdzica s. 32-40
"Założenia znam z…" - czyli o kreowaniu opinii nauczycieli na temat przemian kształcenia specjalnego Zenon Gajdzica s. 65-73
Dystans społeczny wobec osób z upośledzeniem umysłowym jako czynnik determinujący ich marginalizację Zenon Gajdzica s. 83-92
Dwa wymiary bezradności społecznej jako wskaźniki (utraty) jakości życia osób z lekkim upośledzeniem umysłowym Zenon Gajdzica s. 83-95
Pogranicza, peryferia i centra włączania ucznia z niepełnosprawnością w klasie ogólnodostępnej Zenon Gajdzica s. 89-98
Traps of incommensurability in the case study of a person with disability Zenon Gajdzica s. 133-144
Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swoim przygotowaniu do pracy z uczniem niepełnosprawnym w kontekście przemian pierwszej dekady XXI wieku Zenon Gajdzica s. 263-273