Znaleziono 4 artykuły

Tamara Anna Galbarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty zarządzania płynnością finansową sektora bankowego w Polsce Tamara Anna Galbarczyk s. 134-142
Rola kapitałów własnych i obcych w finansowaniu aktywnych operacji banków spółdzielczych w Polsce Tamara Anna Galbarczyk s. 167-179
Rola kapitałów własnych w gospodarce finansowej banków Tamara Anna Galbarczyk s. 233-248
Funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju Tamara Anna Galbarczyk s. 355-374
    Zacytuj
  • Udostępnij