Znaleziono 5 artykułów

Paweł Galiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy absorpcji funduszy unijnych w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Paweł Galiński s. 13-20
Activity of Microfinance Institutions in the Period of the Global Financial Crisis Paweł Galiński s. 91-105
Stabilność lokat bankowych gmin w Polsce Paweł Galiński s. 134-145
Ryzyko obsługi jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy działalności banków komercyjnych Paweł Galiński s. 167-176
Problemy samofinansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce Paweł Galiński s. 271-279