Znaleziono 3 artykuły

Dariusz Garczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bazylea III i jej konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce Dariusz Garczyński s. 101-107
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku z wykorzystaniem kluczowych wskaźników ryzyka Dariusz Garczyński s. 181-187
Wykorzystanie modeli dojrzałości do oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Dariusz Garczyński s. 279-285