Znaleziono 6 artykułów

Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag dotyczących powoływania członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka s. 23-35
Wzorzec umowy spółki jawnej i spółki komandytowej Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka s. 119-144
Nowe technologie a obowiązek ujawniania dokumentów i informacji przez spółki w świetle dyrektywy 2003/58 Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka s. 179-190
Niemiecka ustawa o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - najnowsze zmiany Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka s. 191-207
Wykładnia prawa - Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2004 roku Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka s. 274-277
Sprawozdanie z konferencji "Kodeks Spółek Handlowych po 5 latach", Wrocław 25-26 września 2005 roku Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka s. 309-311