Znaleziono 2 artykuły

Agata Gemzik-Salwach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rynek pierwszych ofert sprzedaży akcji na NewConnect - wybrane zagadnienia Agata Gemzik-Salwach Paweł Perz s. 177-185
Skutki regulacji Bazylei III dla sektora bankowego i gospodarki Agata Gemzik-Salwach s. 199-210