Znaleziono 3 artykuły

Kamila Gieba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Pociąg wypluł z siebie ludzką zawartość” : rzecz o depatrianckiej podróży traumatycznej na przykładzie polskiej literatury osadniczej Kamila Gieba s. 35-44
Literatura ludowa jako tworzywo ideologii, czyli o związkach folkloryzmu z mitem ziem odzyskanych : (na przykładzie zbioru baśni, podań i legend Ziemi Lubuskiej "Złota dzida Bolesława") Kamila Gieba s. 256-265
Próba epopei : o narracjach założycielskich tzw. Ziem Odzyskanych Kamila Gieba s. 321-335