Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Giers

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura motywacji do nauki języka angielskiego młodzieży gimnazjalnej o specyficznych trudnościach w nauce Lucyn Bobkowicz-Lewartowska Magdalena Giers Katarzyna Gołębiewska s. 93-115
Znaczenie czasu wolnego dla rozwoju psychicznego dzieci rozpoczynających edukację szkolną Magdalena Giers s. 135-151
Developing childrens self-esteem – presentation of selected therapeutic methods Magdalena Giers Marcin Giers s. 219-232
Uwarunkowania i przejawy zespołu Tourette'a z ilustracją dwóch przypadków Lucyna Bobkowicz-Lewartowska Magdalena Giers s. 255-269
Profil inteligencji dzieci z ADHD w odniesieniu do koncepcji inteligencji wielorakiej H. Gardnera – implikacje edukacyjne Lucyna Bobkowicz-Lewartowska Magdalena Giers s. 283-293