Znaleziono 3 artykuły

Barbara Gierszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa filmowa i teatralna w Polsce w latach 1918-1939 (stan ilościowy, rozmieszczenie, próba wstępnej charakterystyki) Barbara Gierszewska s. 15-24
Inżynier Edmund Libański-popularyzator nauki i techniki we Lwowie w początkach XX wieku Barbara Gierszewska s. 53-68
"Ekran i Scena" (1919-1932) Barbara Gierszewska s. 71-85