Znaleziono 6 artykułów

Ewa Glińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta – teoria versus praktyka Ewa Glińska s. 33-49
Identyfikacja wyróżników tożsamości miast podlaskich : koncepcja badań Ewa Glińska s. 35-47
Kreowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej Ewa Glińska s. 127-136
Rola systemów zarządzania jakością w kształtowaniu wizerunku urzędu miasta Ewa Glińska Urszula Kobylińska s. 185-194
Wyróżniki tożsamości województwa podlaskiego w opinii turystów Ewa Glińska Tadeusz Popławski s. 227-242
Wyróżniki tożsamości miast podlaskich w opinii ich lokalnych liderów Ewa Glińska s. 267-284