Znaleziono 15 artykułów

Janusz Gołota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
600 lat parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce Janusz Gołota s. 9-10
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w piętnastoleciu, dziś i w perspektywie - uwag kilka Janusz Gołota s. 9-12
Tajny zjazd oficerów legionowych w Ostrołęce w 1917 r. Janusz Gołota s. 26-32
Z życia społeczności żydowskiej w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim w okresie międzywojennym Janusz Gołota s. 77-90
Echa sporu milenijnego na łamach "Trybuny Mazowieckiej" i "Gościa Niedzielnego" (1966 rok) Janusz Gołota s. 183-195
Tło historyczne i społeczno-gospodarcze Księgi Żydów ostrołęckich, od powstania gminy żydowskiej do Holocaustu Janusz Gołota s. 185-199
"Jędrzej Moraczewski (1870-1944), Pierwszy premier Rzeczypospolitej", Janusz Gołota, Ostrołęka 2002 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Janusz Gołota (aut. dzieła rec.) s. 211-214
Emigracja z północno-wschodniego Mazowsza i Podkarpacia : przyczyny, kierunki i następstwa : zarys tematyki Janusz Gołota s. 213-226
"Jędrzej Moraczewski (1870–1944). Pierwszy premier II Rzeczypospolitej", Janusz Gołota, Ostrołęka 2002 : [recenzja] Ilona Florczak Janusz Gołota (aut. dzieła rec.) s. 216-227
"Wspólne Ddziedzictwo" jako kronika środowiska polskiego w Krzemieńcu Janusz Gołota s. 321-334
Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju w Olsztynie (1948-1952) : bilans dokonań Janusz Gołota s. 357-376
Związek Inwalidów Wojennych RP w okręgu olsztyńskim w latach 1945-1950 Janusz Gołota s. 399-424
Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy w Olsztynie (1946-1966) Janusz Gołota s. 635-667
"Ziemiaństwo Mazowsza Północnego w latach 1918–1939", Tomasz Piekarski, Poznań 2013 : [recenzja] Janusz Gołota Tomasz Piekarski (aut. dzieła rec.) s. 642-644
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Bernardyni w Ostrołęce w latach 1664-1864", Barbara Kalinowska, Ostrołęka 2011 : [recenzja] Janusz Gołota Barbara Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 655-658