Znaleziono 30 artykułów

Sławomir Godek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pełnić służbę Bogu i Polsce : Świętej Pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (1919-2010) Sławomir Godek s. 9-12
Prawo i sądy na Litwie w 1812 roku w świetle "Dziennika czynności Komisji Tymczasowego Rządu Litwy" Sławomir Godek s. 25-46
Prawo na Litwie na przełomie XVIII i XIX wieku Sławomir Godek s. 31-44
O stanie i potrzebach guberni litewskich w roku 1810 w świetle protokołów czynności delegacji szlacheckiej w Petersburgu Sławomir Godek s. 37-86
Prawo rzymskie w Polsce przedrozbiorowej w świetle aktualnych badań Sławomir Godek s. 39-64
O zaginionej spuściźnie naukowej Ignacego Daniłowicza Sławomir Godek s. 43-78
III Statut Litewski po upadku Rzeczpospolitej w rosyjskiej literaturze naukowej XIX i początku XX wieku Sławomir Godek s. 47-81
Kilka uwag o badaniach nad romanizacją Statutów litewskich Sławomir Godek s. 71-81
Kilka uwag o znaczeniu III Statutu Litewskiego w Galicji Sławomir Godek s. 89-104
O pieniactwie na Litwie według Włodzimierza Gadona Sławomir Godek s. 95-112
Kilka spostrzeżeń na temat prawa litewskiego na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle ksiąg ziemskich szawelskich Sławomir Godek s. 97-123
O problemie porozbiorowych dziejów III Statutu litewskiego w polskiej literaturze historycznoprawnej Sławomir Godek s. 109-140
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wpływ prawa bizantyńskiego na opiekę w "Ruskiej Prawdzie" i w "I Statucie litewskim" Sławomir Godek s. 123-149
Kilka uwag na temat roli III Statutu litewskiego w wykładzie prawa krajowego na przełomie XVIII i XIX wieku Sławomir Godek s. 129-161
O roli prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej w świetle „Kursu prawa cywilnego polskiego” Aleksandra Mickiewicza z 1829 roku Sławomir Godek s. 161-190
O prawie i sądach w guberniach białoruskich w świetle aktów władz rosyjskich z 1772 roku Sławomir Godek s. 173-190
O prawnokarnej ochronie nasciturusa w III Statucie Litewskim Sławomir Godek s. 175-194
Polityka czy prawo, czyli o okolicznościach zniesienia III Statutu litewskiego w Cesarstwie Rosyjksim Sławomir Godek s. 215-223
O roku ów! O Litwie podczas "drugiej wojny polskiej" Sławomir Godek Dariusz Nawrot (aut. dzieła rec.) s. 231-277
Historia prawa – nauka teoretyczna czy praktyczna, czyli sześćdziesięciolecie Instytutu Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Sławomir Godek s. 235-238
Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15-18.9.2002 r. Sławomir Godek s. 249-250
Sprawozdanie z IX Kolokwium romanistów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, Nowy Sad 24-26.10.2002 r. Sławomir Godek s. 250-255
XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Kraków, 22-25 września 2014 r. Sławomir Godek s. 255-259
Pierwiastki romanistyczne w prawie spadkowym I Statutu Litewskiego Sławomir Godek s. 273-297
Konferencja romanistów : Łódź 7 lutego 2003 Sławomir Godek s. 274-276
"Czy prawo rzymskie przestało istnieć?" : prezentacja książki profesora Witolda Wołodkiewicza Sławomir Godek s. 277-279
"Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai", Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Liudas Jovaiša, Wilno, 2015 : [recenzja] Sławomir Godek Liudas Jovaiša (aut. dzieła rec.) Wioletta Pawlikowska-Butterwick (aut. dzieła rec.) s. 282-284
Kilka uwag o pracy Aleksandra Iwanowicza Sidorkina pod tytułem "Nakazanija, svjazannye s liszeniem i ograniczeniem swobody w drevnierusskom ugołownom prawe: problemy prawowogo regulirowanija, sistematizacii i primenenija", Kazań 2004 Sławomir Godek Aleksandr Iwanowicz Sidorkin (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Rzymskie korzenie prawa w Europie" : Konferencja Międzynarodowa, Warszawa 14.12.2000 r. Sławomir Godek s. 303-304
III Międzynarodowa Konferencja "Римское частное и публичное право : многовековой опыт развития европейского права", Jaroslavl-Moskwa, 25-30.6.2003 r. Sławomir Godek s. 351-355