Znaleziono 3 artykuły

Sylwia Godlewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawartość informacyjna tradycyjnych rachunków kosztów na przykładzie spółki akcyjnej Sylwia Godlewska s. 179-187
Kondycja finansowa wykonawcy jako warunek w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Sylwia Godlewska s. 211-220
Skuteczność polskich modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upadłością spółek giełdowych Sylwia Godlewska s. 701-714
    Zacytuj
  • Udostępnij