Znaleziono 17 artykułów

Stanisław Godlewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania organów adwokatury w świetle nowej ustawy Stanisław Godlewski s. 1-5
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wybory Stanisław Godlewski s. 1-5
Niektóre aktualne zagadnienia adwokatury Stanisław Godlewski s. 2-4
W XXV-lecie PRL Stanisław Godlewski s. 3-8
Po roku reformy Stanisław Godlewski s. 3-7
I co dalej? Stanisław Godlewski s. 3-5
W dyskusji nad tezami na V Zjazd PZPR Stanisław Godlewski s. 3-6
Analiza kadr adwokatury Stanisław Godlewski s. 3-22
Zadania samorządu adwokatury po VIII Plenurri KC PZPR Stanisław Godlewski s. 3-11
O pracy organów samorządu Stanisław Godlewski s. 3-9
O radzieckiej adwokaturze Stanisław Godlewski s. 4-7
Aktualne problemy w adwokaturze Stanisław Godlewski s. 4-11
O niektórych aktualnych problemach adwokatury Stanisław Godlewski s. 7-10
Problemy adwokatury na tle Wytycznych KC PZPR na VI Zjazd Partii Stanisław Godlewski s. 7-20
O organizacji pracy zespołów adwokackich Stanisław Godlewski s. 8-10
Dziś i jutro "Palestry" Stanisław Godlewski s. 9-11
Ocena sytuacji w adwokaturze w 1971 r. i zadania samorządu na 1972 r. Stanisław Godlewski s. 11-17