Znaleziono 3 artykuły

Maria Magdalena Golec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tożsamość spółdzielcza banku spółdzielczego na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie Maria Magdalena Golec s. 91-100
Banki spółdzielcze wobec zmian rynkowych stóp procentowych Maria Magdalena Golec s. 221-231
Banki spółdzielcze notowane na Catalyst na tle sektora banków spółdzielczych w Polsce Maria Magdalena Golec s. 277-287