Znaleziono 3 artykuły

Mieczysław Gordon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zarzutach Maxa Schelera przeciw dualizmowi Kartezjusza Mieczysław Gordon s. 7-24
O krytyce przez Leibniza kartezjańskiej wersji dualizmu Mieczysław Gordon s. 23-38
Leibniza koncepcja rodzajów i genezy zła Mieczysław Gordon s. 101-114