Znaleziono 12 artykułów

Włodzimierz Goriszowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Progresywistyczne i poprogresywistyczne tendencje we współczesnej edukacji Włodzimierz Goriszowski s. 9-24
O intensyfikację działań nauczycieli i wychowawców w aspekcie paradygmatów Unii Europejskiejj Włodzimierz Goriszowski s. 13-23
Metodologiczne podstawy pedagogicznych badań porównawczych Włodzimierz Goriszowski s. 18-27
Pedagogiczne spojrzenie na stres i sytuacje stresowe Włodzimierz Goriszowski s. 19-22
Przedmiot pedagogika na kierunkach nauczycielskich: koncepcje realizacyjne w ujęciu organizacyjnym Włodzimierz Goriszowski s. 33-42
Poglądy Floriana Znanieckiego na funkcje socjologii wychowania i pedagogiki Włodzimierz Goriszowski Piotr Kowolik s. 41-44
Biblioteka szkolna w procesie kształtowania nawyków czytelniczych uczniów klas I-III Włodzimierz Goriszowski Piotr Kowolik s. 76-91
Samorządność szkolna drogą do demokracji w ujęciu historycznym Włodzimierz Goriszowski s. 83-92
"Problemy uwagi w pracy pedagogicznej", Witold Dobrołowicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Włodzimierz Goriszowski Witold Dobrołowicz (aut. dzieła rec.) s. 112
Biblioteka szkolna w realizacji programu reformy oświaty Włodzimierz Goriszowski Piotr Kowolik s. 222-236
Organizacja, struktura i wykorzystanie SIK (systemu informacji kierowniczej) Włodzimierz Goriszowski s. 229-237
Profesor Józef Pieter (1904-1989) : psycholog, pedagog i organizator życia naukowego na Śląsku Włodzimierz Goriszowski s. 257-262