Znaleziono 4 artykuły

Blanka Gosik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łódzki szlak konny jako przykład markowego produktu turystycznego województwa łódzkiego Blanka Gosik Maria Piech s. 67-81
Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi jako przykład produktu turystycznego - wydarzenie Waldemar Cudny Blanka Gosik Rafał Rouba s. 89-100
Cmentarze z I wojny światowej jako walor turystyczny województwa łódzkiego Blanka Gosik s. 129-140
Produkty turystyki biznesowej w ofercie łódzkich biur podróży Blanka Gosik Maria Piech s. 413-424