Znaleziono 1 artykuł

Józef Grabowiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki doskonalenia systemu planowania i zarządzania w Związku Radzieckim Józef Grabowiecki s. 91-118