Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Grabowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profile obrazu pojęcia wiara w Boga w języku współczesnych Polaków w świetle badań ankietowych oraz wywiadów Magdalena Grabowska s. 7-20
Wiara w Boga źródłem poczucia bezpieczeństwa w życiu : metaforyczna perspektywizacja pojęcia wiara w Boga w kontekście bezpieczeństwa na podstawie wywiadów bezpośrednich Magdalena Grabowska s. 77-92
Wybrane aspekty nieśmiałości w okresie młodzieńczym i w późnej dorosłości Magdalena Grabowska Karol Rosiak s. 89-106
Stereotypy płci a kontrola zachowań agresywnych w okresie wczesnej dorosłości Magdalena Grabowska Patryk Zastępowski s. 123-142
Rola rodziców w wychowaniu seksualnym ich dzieci Magdalena Grabowska s. 177-186