Znaleziono 3 artykuły

Sabina Grabowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Chorwacji Sabina Grabowska s. 57-62
"Udział Prezydenta RP w kształtowaniu składu Rady Ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku", Bartłomiej Opaliński, Toruń 2013 : [recenzja] Sabina Grabowska Bartłomiej Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Polityka migracyjna w kontekście lokalnym na przykładzie województwa podkarpackiego", pod redakcją Anny Gąsior-Niemiec i Sylwii Pelc, Rzeszów 2015 : [recenzja] Sabina Grabowska Anna Gąsior-Niemiec (aut. dzieła rec.) Sylwia Pelc (aut. dzieła rec.) s. 185-188