Znaleziono 1 artykuł

Jacek Grochowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
How were Greeks “buying”? Remarks to Gaius’ commentary regarding a purchase contract (Gai. 3.141) Jacek Grochowski s. 33-40