Znaleziono 2 artykuły

Piotr Grotowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The legend of St. George saving a youth from captivity and its depiction in art Piotr Grotowski s. 27-77
Dwie bizantyńskie plakiety z kości słoniowej w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich : (problem autentyczności w świetle badań konserwatorskich i analizy stylowej) Piotr Grotowski s. 39-54