Znaleziono 3 artykuły

Franciszek Gruszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próby stosowania metody transcendentalnej w filozofii neoscholastycznej Franciszek Gruszka s. 5-26
Koncepcja bytu w filozofii Edyty Stein Franciszek Gruszka s. 165-195
Sprawozdanie z obrad sekcji filozoficznej Franciszek Gruszka s. 366-367