Znaleziono 4 artykuły

Piotr Gryszpanowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy komunikacyjne Płocka w pierwszej połowie XX wieku : potrzeby, pomysły, plany, realizacje Piotr Gryszpanowicz s. 9-17
Okoliczności powstania planu miasta Płocka z 1907 roku wykonanego przez Kazimierza Staszewskiego Piotr Gryszpanowicz s. 28-32
"Płockie mosty na Wiśle", Piotr Gryszpanowicz, Płock 2017 : [recenzja] Grzegorz Gołębiewski Piotr Gryszpanowicz (aut. dzieła rec.) s. 45-47
"Leksykon nazw płockich ulic", Piotr Gryszpanowicz, Płock 2016 : [recenzja] Grzegorz Gołębiowski Piotr Gryszpanowicz (aut. dzieła rec.) s. 50-52