Znaleziono 3 artykuły

Ewa Grzesiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ struktur organizacyjnych na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem Ewa Grzesiuk Andrzej Włodarski s. 111-134
Polskie centra kulturalne i naukowe w wieku XVIII: Warszawa, Kraków i… Lipsk Ewa Grzesiuk s. 311-326
"Unser armer Schiller. Eine respektlose Annäherung", Johannes Lehmann, Hamburg 2000; 2005 : [recenzja] Ewa Grzesiuk Johannes Lehmann (aut. dzieła rec.) s. 327-328