Znaleziono 6 artykułów

Agnieszka Gut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolejność świadków rycerskich w testacjach dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku Agnieszka Gut s. 29-35
Urząd kanclerza za panowania księcia wschodniopomorskiego Mściwoja II (1266-1294) Agnieszka Gut s. 53-60
Herb powiatu Choszczno w okresie międzywojennym Agnieszka Gut s. 135-138
"Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku", Agnieszka Gut, Szczecin 2002 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Agnieszka Gut (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Wokół znaków i symboli. Herby, monety i pieczęcie na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 r." (Pobierowo 12–13 V 2006) Agnieszka Gut s. 231-232
„Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV–wieku”, Agnieszka Gut, Szczecin 2002 : [recenzja] Piotr Chojnacki Agnieszka Gut (aut. dzieła rec.) s. 266-268