Znaleziono 12 artykułów

Piotr Guzowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Demographic conditions of the functioning of peasant families at the turn of the Middle Ages Piotr Guzowski s. 9-28
Standardy i jakość życia w historiografii światowej : Przegląd badań i problemów Piotr Guzowski Radosław Poniat s. 9-37
Demographic conditions of the functioning of peasant families at the turn of the Middle Ages Piotr Guzowski s. 9-28
Problemy finansowe ewangelickiej Jednoty Litewskiej w pierwszej połowie XVII w. w świetle akt synodów prowincjonalnych Piotr Guzowski Marzena Liedke s. 95-130
"Why Europe? The Medieval Origins of Its Special Path", Michael Mitterauer ; tł. G. Chapple, Chicago-London 2010 : [recenzja] Piotr Guzowski G. Chapple (aut. dzieła rec.) Michael Mitterauer (aut. dzieła rec.) s. 183-190
Sprawozdanie z konferencji „Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku” – Łódź, 28–29 IX 2010 Piotr Guzowski s. 233-235
Sprawozdanie z konferencji „Upieniężnienie – kiedy moneta staje się pieniądzem” – Nowa Sól 25–26 XI 2010 Piotr Guzowski s. 237-238
Miejsce badań kwantytatywnych we współczesnej historiografii polskiej Piotr Guzowski Radosław Poniat s. 243-255
"Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626‑1637", Warszawa 2011 : [recenzja] Elżbieta Bagińska Piotr Guzowski (aut. dzieła rec.) Marzena Liedke (aut. dzieła rec.) s. 287-292
„Że zaś w wieku cyfr cyframi tylko poprzeć można twierdzenie...” – raz jeszcze o kondycji polskich badań nad historią gospodarczą Piotr Guzowski Radosław Poniat s. 289-305
Sprawozdanie z konferencji "Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej" – Wrocław, 18–20 X 2012 Piotr Guzowski s. 303-305
Internetowe bazy danych w badaniach nad historią społeczno-gospodarczą Piotr Guzowski Radosław Poniat s. 311-319