Znaleziono 7 artykułów

Matylda Gwoździcka-Piotrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Telepraca w polskim systemie prawnym Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 73-84
Telepraca, jako nowa forma aktywizacji zawodowej : podstawowe założenia prawne Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 73-84
Wybrane aspekty wolności gospodarczej Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 88-91
Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 89-91
Uprawnienia jednostki w procesie karnym : ochrona oskarżonego i pokrzywdzonego Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 92-97
Pojęcie strony procesu karnego w aspekcie prawa międzynarodowego i wewnętrznego Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 98-104
Poszanowanie praw pracowników misji dyplomatycznych w USA i Chinach : na przykładzie gwarancji nietykalności osobistej oraz immunitetu od jurysdykcji karnej Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 131-135