Znaleziono 2 artykuły

Elżbieta Hławacz-Pajdowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienia związane z oszacowaniem społecznych kosztów usług socjalno-kulturalnych Elżbieta Hławacz-Pajdowska Zofia Mykowska s. 119-126
Przyczyny i konsekwencje opóźnień w rozwoju infrastruktury społecznej na terenach wiejskich Elżbieta Hławacz-Pajdowska s. 215-227