Znaleziono 1 artykuł

Marta Haft-Szatyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji "Styczeń – Ślipko – Tishner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", 19.03.2009, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Marta Haft-Szatyńska s. 275-282