Znaleziono 1 artykuł

Artur Hołuj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyzwania samorządu terytorialnego w zakresie postępującej deprecjacji przestrzeni w wyniku procesu urban sprawl : propozycja metodologii optymalnej delimitacji obszarów Artur Hołuj s. 192-202