Znaleziono 5 artykułów

Tadeusz Hoff

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys rozwoju polskiej radiofonii w aspekcie przestrzennym Tadeusz Hoff s. 1-20
Zarys rozwoju polskiej telewizji w aspekcie przestrzennym Tadeusz Hoff s. 21-39
Miejsce Polski w łączności świata i Europy Tadeusz Hoff s. 127-144
Badania nad strukturą przestrzenną łączności w makroregionie środkowo-wschodnim Tadeusz Hoff s. 175-208
Die Mittel und Dienstleistungen des Nachrichtenwesens als Gegenstand der Forschungen der ökonomischen Geographie Tadeusz Hoff s. 255-283