Znaleziono 4 artykuły

Zbigniew Hundert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Projekty komputów wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1683–1684. Przyczynek do badań nad problemem rywalizacji Jana III z Sapiehami o wpływy w wojsku litewskim w latach 1683–1696 Zbigniew Hundert s. 95-119
Garnizon wojskowy Kamieńca Podolskiego w latach 1667-1672 – zarys problematyki Zbigniew Hundert s. 141-153
”Husaria koronna w wojnie polsko-tureckiej 1672-1676”, Zbigniew Hundert, Oświęcim 2012 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Zbigniew Hundert (aut. dzieła rec.) s. 185
    Zacytuj
  • Udostępnij
Projekt organizacji i finansowania "Wojska JKM i Rzptej Zaporoskiego" z 1683 roku - przyczynek do badań nad funkcjonowaniem wojsk kozackich w strukturach sił zbrojnych Rzeczypospolitej w dobie wojny z Imperium Osmańskim 1683-1699 Zbigniew Hundert s. 317-324