Znaleziono 2 artykuły

Łukasz Iluk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ustalanie ekwiwalencji terminów prawych dla celów leksykograficznych i translacyjnych na przykładzie pola terminologicznego "małoletni", "nieletni" i "młodociany" i ich odpowiedników w języku niemieckim Łukasz Iluk s. 112-123
Problemy przekładu wybranych elementów komparycji polskich i niemieckich orzeczeń sądowych Łukasz Iluk s. 258-269