Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Iwanowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Barwne epitety w liryce młodopolskiej na wybranych przykładach Małgorzata Iwanowicz s. 37-57
Uwarunkowania pedagogiczno-psychologiczne sprawności ortograficznej uczniów kończących szkołę podstawową Małgorzata Iwanowicz s. 191-201
"Szkolny słownik tematyczny języka polskiego nie tylko dla uczniów", Małgorzata Iwanowicz, Edward Polański, Łódź 2011 : [recenzja] Piotr Kowolik Małgorzata Iwanowicz (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 285-287
Uczniowska awersja do lektur szkolnych jako problem dydaktyczny i wychowawczy Małgorzata Iwanowicz s. 551-564