Znaleziono 2 artykuły

Inetta Jędrasik-Jankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona ubezpieczeniowa adwokatów z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy Inetta Jędrasik-Jankowska s. 11-23
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 października 1994 r. II URN 32 Inetta Jędrasik-Jankowska s. 272-275